Carles Mulet

Sobre la herencia real

El actual monarca acaba de emitir un comunicado en el cual “ con el fin de observar una conducta íntegra, honesta y transparente” quiere romper

La maleïda carretera de Cabanes-Orpesa

Intentaré fer un resum, perquè açò donaria per un llibre. Crec que sobra dir-vos que sempre m’ha apassionat la política, no?. Sempre he pensat que

Sant Vicent Ferrer i Mónica Oltra

El MHP XImo Puig va dir que volia avançar les eleccions autonòmiques un mes, fer-les coincidir en les Generals, per “valencianitzar-les”, per singularitzar les nostres