Castelló en Bici, demana l’obertura immediata del sistema de bicicletes públiques (Bicicas)

El col∙lectiu en defensa de l’ús de la bicicleta com a eina de mobilitat, vol demanar l’obertura del sistema de bicicletes públiques (Bicicas) a Castelló a més del desenvolupament d’uns corredors ciclistes què afavoreixen la fluïdesa del trànsit , en aquest temps del COVID‐19 estat d’alarma per ser aquest un mitjà de transport que compleix amb el criteris de distanciament social a més d’afavorir una mobilitat sostenible, néta, tranquil∙la, segura lliure de fums i eficient.

Castelló en Bici, la plataforma ciudatana, sense vinculació política,  dirigida a la promoció d’un ús segur, habitual i sostenible de la bicicleta com a eina de  mobilitat. En aquests moments d’estat d’alarma pel COVID‐19  en els que ens trobem,  volem reivindicar el paper de la bicicleta com a mitjà de transport en una aposta per  tal  d’incentivar‐lo,  ja  que  aquest  afavoreix  el  distanciament  social  necessari  en  aquesta pandèmia a més de fer palesa la mobilitat eficient, sostenible, ecològica que  aporta la bicicleta des de la seua invenció.

Per  tant  volem  demanar  tant  a  l’alcaldessa  de  Castelló  de  la  Plana  Amparo  Marco  Gual, qui va tancar el servei de bicicletes públiques amb un decret d’alcaldia el 13 de  març,  com  al  regidor  de  Mobilitat  Jorge  Ribes  Vicente  que  òbriguen  tant  prompte  sigui  possible  el  sistema  de  bicicleta  pública  (Bicicas)  a  més  què  estudien  la  forma  d’habilitar corredors ciclistes en els carrer i avingudes de la ciutat de més d’un carril  de circulació i sentit de la marxa.

Tanmateix que s’implantés d’una vegada les zones 30 km/h de velocitat màxima a tot  el  terme  de  la  ciutat,  ja  que  amb  aquesta  iniciativa  i  la    posada  en  funcionament  concomitantment  amb  l’ús  de  la  bicicleta  privada  ajuden  a  poder  aconseguir  una  millora en la salut de les persones al ser la bicicleta un mitjà de  transport actiu que  afavoreix l’activitat física aeròbica i la resposta immunològica, alhora una ciutat molt  més neta, tranquil∙la i segura, a més de lliure de fums.