Cultura subvenciona amb 14.423,20 € el Pla Director del Castell de Miravet, demanant durant la passada legislatura.

Suposa el 80% del projecte.

En maig passat, baix la regidoria de Cultura i Patrimoni gestionada per Units pel Poble-Compromís,  vam presentar tota la documentació per intentar obtenir una subvenció per finançar el Pla Director del Castell de Miravet. Per a tal fi era necessari arriscar-se i contractar-lo abans de tindre la subvenció ( i generar una despesa imprevista a l’ajuntament).
Es va contractar a un dels millors equips  del País Valencià, i el que ha treballat en la recuperació del Castell Vell de Castelló, i es van  destinar un total de 14.900 euros mes IVA.  Avui en el DOGV s’han publicat les subvencions, i es dóna a Cabanes 14423,20, el que és el 80% pràcticament del cost del projecte + IVA.   (RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2019, de la directora general de Cultura i Patrimoni, de concessió de subvenció destinada a l’elaboració de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions i la redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a intervenció en béns d’interés cultural de la Comunitat Valenciana

Junt a l’ Jaime Prior com arquitecte, en l’equip han treballat Fermin Font com arquitecte tècnic, Ignacio Gil-Mascarell com assessor arquitecte i Joan Palmer o Pablo Garcia Borja com arqueòlegs, entre altres tècnics de prestigi.
La redacció d’un Pla Director era el pas imprescindible per poder continuar endavant amb la recuperació del conjunt arquitectònic . I aquest serà un punt d’inflexió en la història de la recuperació del Castell, si l’actual equip de govern vol continuar la senda iniciada per l’anterior. En sols tres anys, s’ha aconseguit gratuïtament la  titularitat del castell per al poble s’ha fet les primers planimetries, una neteja de vegetació i un nou accés per un assegador públic.
Ara, es compta amb  un pla director per saber quins passos fer a partir d’ara, planificar, i poder optar a inversions importants d’altres administracions, les quals puntuen i demanen tindre un pla director. Un Pla Director marca on i com actuar, programar cada actuació, i guardar una línia racional en les actuacions.
Des d’Units es confia que l’actual equip de govern municipal continue el treball iniciat prèviament, ja que al tindre un Pla Director, subvencionat al 80%, totes les actuacions van a ser més àgils, i més fàcil obtenir importants ajuts d’altres administracions.

Publicidad en Castellón Diario