El sofregit socarrimat

Per una evolució espiritual, com una boira que ho envolta tot, que si sí que si no ja s’està donant, totes les creences es substanciaran (potser es trans-substanciaran) abans de la fi dels temps en una sola fe. Per un poder miraculós dels temps ha resultat inopinadament apareguda, encara que sobtadament ho ha estat només...

Per una evolució espiritual, com una boira que ho envolta tot, que si sí que si no ja s’està donant, totes les creences es substanciaran (potser es trans-substanciaran) abans de la fi dels temps en una sola fe.
Per un poder miraculós dels temps ha resultat inopinadament apareguda, encara que sobtadament ho ha estat només en aparença.
Per a tota la humanitat -sense fronteres, quines siguin les seves costums i les seves tradicions, com si els déus s’haguessin conjurat, inclosos -els que sorpresos (sorprenentment) es van coneixer aquell dia- aquells déus que són únics, en fer aparèixer aquesta sola creença- esdevindrá que com un ramat aclamant adorarem aquesta floració mistèrica.
El compendi -ara ja és sabut i s’ha de donar a conèixer per el bé de tots- ha estat La Constitució Espanyola.
La Constitució Espanyola ha resultat Ser L’Ésser.
I va ser quan es van obrir les aigües del mar Roig cent vegades i els homes i les dones amb els fills i els ramats van poder pujar levitant a l’Everest. Alló sí que va ser un eixecament tumultuós !
La Constitució Espanyola ha resultat sorgida d’un esbarzer ardent el Destino en lo Universal.
Qui ens ho havia de dir!