Els inmobles de Benicarló que instal.len plaques solars tindràn una bonificació de l’IBI de fins al 50%

Els inmobles de Benicarló que instal.len plaques solars tindràn una bonificació de l’IBI de fins al 50%

Les persones interessades hauran de sol·licitar la bonificació per registre electrònic de la Diputació de Castelló o presencialment a les oficines de Gestió Tributària de la Diputació (plaça de l’Ajuntament) abans del 31 de desembre de cada any per a aplicar-se durant l'any següent. La bonificació s’aplicarà al rebut de 2023.

El passat 1 de gener va entrar en vigor l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora de l’Impost de Béns Immobles que permetrà reduir l’IBI a aquells immobles en els quals s’hagen instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol (instal·lació de plaques termosolars o plaques solars fotovoltaiques).

Així es va donar compte ahir al Ple ordinari del mes de gener, que havia aprovat inicialment la modificació el passat mes d’octubre amb l’objectiu d’introduir beneficis fiscals per a promoure l’ús d’energies renovables al municipi de Benicarló.

La modificació suposarà unes bonificacions de fins al 50% (el màxim que permet la llei), que es podran aplicar per un període màxim de cinc anys i estaran condicionades al fet que les edificacions no estiguen fora d’ordenació urbana ni situades en zones no legalitzades.

Relacionados  Exàmens 2024 'Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià'