La Policia Local de Vila-real llança la campanya “Joguets segurs”

Es comprovarà que complisquen la normativa en vigor i també s'investigarà la venda de begudes alcohòliques en llocs no autoritzats, la venda de pirotècnia sense llicència, o la de pistoles que llancen boletes de PVC o airsoft, que lluny de ser un joguet, tenen la consideració legal d'armes de 4a categoria al Reglament d'Armes.

 

La unitat UCECO de la Policia Local de Vila-real ha posat en marxa una nova campanya de vigilància i control en la venda de joguets, coincidint amb les dates prèvies al Nadal, per a garantir la seguretat dels menors en les festes nadalenques. La campanya “Joguets segurs” consisteix en controls i inspeccions en els establiments de la ciutat, amb l’objectiu principal de protegir i previndre, garantint així que els productes destinats a les xiquetes i xiquets compleixen amb totes les normatives vigents i garanties de seguretat.

La campanya de la UCECO s’emmarca dins de les actuacions que realitza la Unitat coincidint amb aquestes dates des de l’any 2010, tenint en compte que és en aquest període quan tradicionalment augmenta la venda de joguets. En aquesta campanya s’incideix en què els joguets posats a la venda complisquen la normativa en vigor, regulada pel RD 1205/2011, de 26 d’agost, sobre la seguretat de joguets, així com el Decret legislatiu 1/2019, que aprova el text refós de l’Estatut de les persones consumidores i usuàries de la Comunitat Valenciana.

Entre les infraccions més comunes detectades estan la manca de l’etiquetatge obligatori en castellà, manca del marcatge CE de conformitat europea, tindre peces que, per la seua grandària o disposició puguen produir un perill evident d’ennuegada per alsmenors, així com altres defectes que facen perillós el joguet (com puga ser que porten incorporat algun làser perjudicial per a la vista).

A més, i de manera complementària, també es comprovarà la venda de begudes alcohòliques en llocs no autoritzats, la venda de pirotècnia sense llicència, o la de pistoles que llancen boletes de PVC o airsoft, que lluny de ser un joguet, tenen la consideració legal d’armes de 4a categoria en el Reglament d’Armes, RD 137/1993.