Marzà: “La cultura és part important de la solució a les seqüeles econòmiques i socials que ha generat la COVID-19”

El Pla estratègic cultural marca les pautes d’actuació per a l’enfortiment de l’ecosistema cultural valencià fins a 2023

  • Entre les accions es preveu l’activació del LaVaCC, una unitat encarregada de la coordinació de la política cultural de la Generalitat

El conseller Vicent Marzà ha presentat el Pla estratègic cultural valencià 2021-2023 ‘Cultura per a la recuperació’ als diferents agents de l’àmbit cultural valencià.

En l’exposició de les pautes d’actuació per a l’enfortiment de l’ecosistema cultural valencià també han participat la secretària autonòmica Raquel Tamarit i Ramón Marrades, integrant de l’equip d’experts amb els quals els responsables de Cultura de la Generalitat han treballat per a modular objectius, marcar prioritats i per a incloure les propostes dels representants del món de la cultura.

El conseller Vicent Marzà ha explicat que “el pla concep la cultura com un element fonamental de transformació social, econòmica i territorial, perquè la cultura no és un punt i a part aïllat de tot el que ens envolta, és un bé essencial per a la salut i el benestar de les persones, com s’ha constatat amb la pandèmia”.

En aquesta línia, el responsable de Cultura de la Generalitat ha afegit: “Tenim la ferma convicció que la cultura és part important de la solució a les seqüeles econòmiques i socials que ha generat la COVID-19 i, per això, aquest pla considera la cultura com a part fonamental per a la nostra recuperació com a societat i actua sobre tres dimensions estratègiques: salut i benestar, inclusió i recuperació econòmica”.

Tenint en compte els eixos sobre els quals pilota el pla ‘Cultura per a la recuperació’, Vicent Marzà ha explicitat que “públic i creadors són els dos pilars d’aquest document viu i dinàmic, per a rellançar la cultura de la mà del sector i amb la força i l’ambició que emana d’un públic que és, en primera instància, el poble valencià”.

Pel que fa a l’exploració de públics potencials, Marzà ha destacat que “les mesures s’adeqüen a un model més horitzontal, que passa de pensar en el públic com a mer consumidor a considerar-lo com a part activa i participativa del fet cultural. És per això que hem fet de la inclusió i de l’equilibri territorial principis irrenunciables en l’àmbit institucional”.

Quant al paper dels agents culturals i creatius, “són el major capital creatiu de què disposem i el pla els dedica una atenció prioritària”, ha remarcat el titular de Cultura, i ha afegit: “Formen part d’un complex sistema de producció sotmés a l’omnipresència digital. Per això cal reescriure els camps de la producció cultural en viu i propiciar nous espais d’expressió i noves capacitats per als diferents col·lectius professionals de la cultura”.

Línies d’actuació i accions d’impuls concretes

Els eixos principals del pla se sustenten en tres línies d’actuació, que segons el conseller Marzà, “tenen com a punt de partida haver escoltat els sectors culturals i les seues necessitats; l’anàlisi de models d’èxit d’experiències internacionals; la reformulació i l’enfortiment de les estructures culturals valencianes; i l’optimització dels recursos necessaris amb els quals implementar les inversions en ajudes i consolidació de les indústries culturals i creatives”.

Una de les línies es basa a optimitzar l’ús dels recursos disponibles per part de la Conselleria per tal de racionalitzar i ampliar els recursos que es destinen a l’acció cultural i introduir-hi elements d’innovació. Una de les accions que el conseller ha destacat en aquest sentit ha sigut “la revisió del Circuit Cultural Valencià per convertir-lo en un laboratori d’experimentació i difusió, així com la redacció d’un ambiciós programa de creació i ampliació de públics de la cultura”.

Una altra línia de treball posa el focus en la potenciació de la professionalització dels agents culturals i creatius valencians amb mesures com la revisió del model d’ajudes, l’assistència a la internacionalització i un pla de formació que permeta l’actualització de coneixements i l’aprenentatge de noves estratègies.

El tercer punt de desenvolupament se centra en accions per a ampliar la xarxa de suport al desenvolupament cultural i pretén incentivar noves oportunitats laborals per a tot l’entorn de la cultura.

Les línies d’actuació es concreten en huit accions d’impuls: la creació del Laboratori Valencià de Cooperació Cultural (LaVaCC), una unitat encarregada de coordinar tota la política cultural de la Generalitat; el Pla de foment de la formació a agents culturals públics i privats; la reconfiguració de les ajudes al sector per a incrementar el seu impacte econòmic i territorial; la creació de la Plataforma per a la internacionalització per a l’acompanyament als sectors en la connexió amb les xarxes europees i internacionals en els seus projectes; la posada en marxa del Programa de creació, formació i ampliació dels públics de la cultura; el contracte amb la cultura basat en la consolidació d’una xarxa de recursos d’innovació i creativitat per a l’impuls en la gestió, investigació i mediació cultural; la potenciació de residències creatives en centres d’ensenyament; i l’impuls de nodes d’innovació cultural i creativa de referència autonòmica.