Pressupostos Participatius Benicàssim 2023

Pressupostos Participatius Benicàssim 2023

El formulari per a proposar iniciatives per als Pressupostos Participatius de 2023 estarà obert a partir de demà.

 

L’Ajuntament de Benicàssim activa un any més els pressupostos participatius 2023 sota el lema ‘Junts, Construïm Benicàssim’. A través d’aquesta iniciativa Benicàssim obri un espai de participació, diàleg i comunicació amb els veïns i veïnes amb l’objectiu de conéixer els interessos, iniciatives i propostes de la ciutadania. La seua finalitat és la de contribuir a millorar els espais públics urbans o els serveis que es presten a la ciutat proposant noves iniciatives, o millorant les existents i que permeten continuar avançant i construint el futur de la ciutat.

Els Pressupostos Participatius s’ha convertit en una eina útil de dialogue amb la ciutadania alhora que permet acostar part de la gestió diària de la institució, a la societat. També s’ha convertit en una fórmula per a involucrar de manera activa en el procés de presa de decisions. Un interessant i productiu procés en el qual acostar la institució als veïns.

Ha destacat l’alcaldessa de Benicàssim, Susana Marqués.

Aquest projecte, que va per la seua huitena edició, és una eina de participació directa, deliberativa i oberta a la ciutadania de Benicàssim. Un procés a través del qual, qualsevol persona o associació poden presentar les seues idees per a millorar la ciutat i participar així en el disseny, execució i seguiment dels projectes seleccionats als quals es destinarà una part del pressupost municipal 2023. En ell pot participar: qualsevol ciutadà/al fet que vulga ser partícip de la millora de la ciutat, així com les associacions legalment constituïdes i registrades a l’Ajuntament de Benicàssim.

Es poden plantejar iniciatives de nous serveis o millora dels existents, i idees de tot allò que l’Ajuntament puga construir o adquirir abans del 31 de desembre de 2023. Es contempla com a exemple la creació i reformes d’equipaments o infraestructures, l’adquisició de béns inventariables, la creació i reforma d’elements de mobilitat, així com idees per a millorar els serveis públics municipals. En cas de no ser competència municipal l’Ajuntament pot instar altres administracions a dur a terme les iniciatives. En cas d’iniciatives duplicades o molt similars seran avaluades com una sola proposta.

Relacionados  Cristian Ramírez se reúne con vecinos de la plaza Juan XXIII

L’avaluació inicial de les propostes la realitzarà el personal tècnic de l’Ajuntament de Benicàssim. Perquè una iniciativa o projecte presentat siga avaluat com a viable pel personal tècnic, s’haurà d’ajustar als criteris d’utilitat pública, competència municipal i pressupost. Dins de la fase d’avaluació, també serà determinat pels tècnics municipals l’estimació del cost dels projectes plantejats. S’exclouran del Programa Pressupostos Participatius tots els projectes que no siguen competència directa de l’Ajuntament de Benicàssim.

Concretament, de 10 al 30 de gener, es podrà fer propostes a través del formulari en línia en castellà i en valencià, a més, compta amb l’opció de descarregar el formulari en pdf, emplenar-lo i presentar-lo per Registre Municipal. La valoració tècnica sobre la viabilitat de les propostes es durà a terme de l’1 al 20 de febrer, per a concloure amb la inclusió en el pressupost al març de 2023, i execució d’abril a desembre d’aquest mateix any.