Surt a licitació el servei de recollida i trasllat d’animals abandonats de Benicarló (Castellón)

Surt a licitació el servei de recollida i trasllat d’animals abandonats de Benicarló (Castellón)

El servei inclou el manteniment dels animals en un centre d’acollida gestionat per la mateixa empresa adjudicatària fins que algú els adopte. El termini de presentació d’ofertes finalitza el 24 de maig.

 

L’Ajuntament de Benicarló ha publicat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic la licitació relativa al servei de recollida i manteniment d’animals abandonats.

El plec de prescripcions tècniques inclou la recollida, el trasllat i el manteniment dels gossos i gats perduts o abandonats en la via pública a un centre d’acollida d’animals de companyia que complisca la normativa vigent i que estiga gestionat pel propi adjudicatari. El servei també exigeix el manteniment dels animals en condicions adequades fins a l’adopció o la defunció per causes naturals i prohibeix el sacrifici dels animals excepte per motius de sanitat animal, de seguretat de les persones o animals o d’existència de risc per a la salut pública o ambiental.

Pel que fa a les instal·lacions on s’han d’acollir els animals recollits, hauran de disposar de l’equip, material i places suficients per a prestar el servei amb continuïtat. A més, l’empresa adjudicatària haurà de disposar dels serveis d’un veterinari o veterinària col·legiats que controlen l’estat físic dels animals i els administre els tractaments mèdics necessaris.

El contracte, que també inclou la recollida i trasllat dels animals considerats potencialment perillosos, tindrà una durada de 2 anys prorrogable automàticament a uns altres dos anys, de mutu acord entre les parts.

El termini de presentació d’ofertes finalitza el 24 de maig.

Relacionados  L’alcalde firma els convenis anuals amb Ateneu Maestrat i AFA Benicarló